Virksomhed

Sproglig influenza koster troværdighed

Stavefejl, grammatisk influenza og dårlige formuleringer sår altid mistillid hos en potentiel kunde eller samarbejdspartner, og det er kritisk, fordi dette handler om den allervigtigste vare, I har på hylden:
Jeres troværdighed.

For virksomheder og organisationer er skriftligt materiale – brochurer, pressemeddelelser, nyhedsbreve, kundebreve, e-mails, annoncer osv. – en altafgørende del af ansigtet udadtil.
Kommunikationen skal derfor være let at forstå og ikke mindst skrevet på korrekt dansk uden forstyrrende fejl.
Og samtidig er det vigtigt, at jeres tekster og budskaber ikke stritter i alle mulige forskellige retninger, når man møder jer på forskellige platforme.
Jeres brand er uvurderligt – og skal derfor plejes og kæres om som en smuk plante.
Og frem for alt fremstå ensartet.

Det viser både potentielle og nuværende kunder, at I handler med omtanke.

Redigering af teksterne giver både skarphed, flow og en behagelig læseoplevelse, og er der spændstighed og klarhed i teksten, og er denne levende og behagelig at læse, træder budskabet og visionen tydeligt frem.
En god redigering – hvor sproget målrettes til modtagergruppen – kan således være den helt afgørende forskel på et tvetydigt og et skarpt, forståeligt budskab – eller en dårligt og godt fortalt historie.

Jeg har et halvt livs erfaring med at skrive og redigere artikler, magasiner og bøger, og jeg tilbyder at gennemgå og gennemskrive jeres løbende udsendelser, hvis I selv måtte vælge at skrive disse – og det uanset om dette er materiale, I selv udsender som fysiske eller elektroniske nyhedsbreve, ligesom det er muligt at få gennemarbejdet allerede eksisterende indhold på virksomhedens hjemmeside samt løbende at få foretaget en sproglig ’vask’ af alt, som lægges ud.

En meget vigtig del af enhver redigering er korrekturlæsningen.
Der findes desværre alt for mange eksempler på virksomheder, organisationer eller foreninger, hvor både den interne og eksterne kommunikation skæmmes af stave- og slåfejl eller andre grammatiske fejl.

Næsten alle læsere generes af og bliver stærkt irriterede over sådanne forstyrrende fejl, samt dårligt sprog. Og ofte desværre i en grad, så de mister interessen for teksten og dropper læsningen – og virksomheden.
For hvis kvaliteten af det skriftlige materiale ikke er i orden, er produkterne det så, vil ræsonnementet ofte være hos kunder eller samarbejdspartnere.
Og så er det i øvrigt lige meget, om der er tale om en produktionsvirksomhed, en forening, en organisation eller en restaurant eller en forretning, som i mange tilfælde end ikke formår at stave til sine egne produkter på spisekort eller tilbudsplakat.

Godt, korrekt dansk signalerer professionalisme, øger troværdigheden og mindsker risikoen for forstyrrende eller måske sågar fatale fejl.
Selv den mindste stavefejl kan være med til at svække troværdigheden, og da det i øvrigt – uanset egne grammatiske evner – er umuligt at læse korrektur på sin egen tekst, kan det altid betale sig at få et par andre øjne på tekstarbejdet.

Som standard rettes stavefejl, slåfejl, kommafejl og grammatiske fejl, og det er også muligt at få hjælp til at stramme sproget op og fange inkonsekvent brug af for eksempel navne, stednavne, fagudtryk, begreber osv.

Lad mig foretage en kritisk gennemgang af hidtidige udgivelser – lige fra det sproglige serviceeftersyn over et eventuelt redesign til en analyse af, om der mon ikke er mange kroner at spare på trykning, papir og andre udgifter, som ikke løbende er blevet opdateret?

 

Kundemagasiner, nyhedsbreve, pressemeddelelser osv.

Vigtigheden af at producere og udsende regelmæssige nyhedsbreve – uanset om dette sker som trykte blade eller online – er ofte meget undervurderet.
Det er en både gennemprøvet og succesfuld måde til at sikre sig omgivelsernes og de potentielle kunders interesse, fordi budskaberne rammer rent i målgruppen.
Mange af dem, som indser betydningen af nyhedsbreve, påtager sig selv opgaven, men med en masse hovedpine og unødvendigt ubehagelige oplevelser som resultat. For netop nyhedsbrevet er det første, som bliver ofret, når det daglige arbejdspres er stort.

Moderne forbrugere er imidlertid meget bevidste, og de vil gerne vide, hvem de handler eller samarbejder med. Med en større eller mindre udgivelse – som en enkelt bog eller profilskrift eller som periodisk udgivelse såsom f.eks. kundemagasin eller nyhedsbrev på tryk eller som pdf-fil til udsendelse på e-mail – får I en unik mulighed for at brande jeres virksomhed, forening eller organisation over for omverdenen, og på den helt rigtige måde få fortalt lige netop alle dé gode historier, som ellers aldrig kommer videre.

Et smukt, troværdigt kundemagasin eller nyhedsbrev giver læseren en positiv opfattelse af virksomheden, og opbygger hermed også kundens loyalitet.

Se f.eks. dette temanummer om Kranio-Sakral Terapi, som jeg har produceret, skrevet, fotograferet, layoutet og markedsført for Sammenslutningen af Alternive Behandlere.

Samtidig har et godt kundemagasin større troværdighed, fordi kunden oplever dette som mindre kommercielt end traditionel reklame. Det har samtidig længere gemmeværdi, og dermed også længere levetid end anden markedsføring.
Et regelmæssigt nyhedsbrev er i øvrigt – på linje med et fint medarbejderblad – også en excellent vej til kommunikationen med både jeres egne ansatte og de eksterne samarbejdspartnere, hvis det er lavet professionelt og afstemt mellem afsender og målgruppe, således at alle kan være stolte af det.

Kontakt mig, og lad os sammen se på jeres specifikke behov, og kigge jeres allerede eksisterende interne og eksterne kommunikation efter i sømmene, hvorefter jeg gerne kommer med konkrete forslag til forbedringer.

Også den lille selvstændige håndværker, behandler, butiksindehaver, restauratør osv. har brug for en tekst, som præsenterer og markedsfører det helt personlige, unikke udtryk og det helt specifikke produkt eller den serviceydelse, som udbydes til salg.

Det kan i alle tilfælde altid betale sig at få lavet en kritisk gennemgang af jeres udgivelser, hvis det er flere eller måske sågar mange år siden, dette sidst er sket.
I så fald trænger bladet eller nyhedsbrevet eller medarbejdere, kunderne eller medlemmerne måske til et sprogligt serviceeftersyn og friske øjne i forhold til indhold, grafisk udtryk og sprog?

Samtidig går det på det tryktekniske område i disse år så stærkt, at der ofte er meget store penge at spare ved at skifte trykkeri – eller udfordre den nuværende samarbejdspartner, som måske i mange år har stået for alle jeres trykopgaver uden at jeres pris er blevet sat ned i takt med, at det blev billigere at udføre dette arbejde.
I et enkelt tilfælde fandt jeg næsten én million kroner i årlig besparelse. Man havde i mange år benyttet et meget dyrt trykkeri, som blot hvert år havde lagt nogle procenter oven i prisen – men til gengæld havde undladt at fortælle, at det gennem årene med den nye teknik og qua den øgede konkurrence på markedet var blevet markant billigere at få løst disse opgaver.

Det kan samtidig betale sig at lade mig kigge på, om I f.eks. benytter den rigtige papirkvalitet. Måske trykkes kunde-, medarbejder- forenings eller organisations-bladet eller bladet på alt for tykt og dyrt papir, således at der enten kan spares penge her – eller også kan disse penge, som smides ud i den blå luft, benyttes til at forbedre indholdet, lave flere sider og sikre det tykke omslag, som måske skal til for at præsentere udgivelsen markant flottere.

Lad mig gennemgå jeres samlede kommunikation udadtil og nndersøge, om den er moderne og tidssvarende, og om der er en ensartet branding af jeres produkt.

Jeg projektstyrer også gerne jeres profilbrochure, medarbejderblad eller kundemagasin 100 procent fra A til Å – samt hjælper med bl.a.:

Øvrig hjælp til brochurer
Pressemeddelelser
Nyhedsbreve
Kundebreve
Invitationer
Korrekturlæsning
Artikler på freelancebasis
Rådgivning om kommunikation til medierne
Tekst til – og moderne layout af – årsberetninger
Hjemmesider
Sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram m.m.)

Beskriv jeres aktuelle ønsker og udfordringer på kontaktformularen.

Læs også om de mange spændende muligheder for at brænde igennem ved brug af video.
20150105_151858  dana_forside

To spændende bøger – og to helt forskellige opgaver for mig.

I 2010 blev jeg kontaktet af British American Tobacco Denmark, som ønskede at give deres 320 afskedigede medarbejdere på House of Prince i Søborg en helt unik afskedsgave, da fabrikken lukkede.
Nemlig en kæmpestor bog om de ansattes liv – med reportager, store portrætter, historisk tilbageblik og meget  mere – inklusive et livsportræt og foto af hver af de 320 ansatte.
Det blev til det kæmpestore, 350 sider store coffeetable-værk ‘Alle os på Tobaksvejen 4 – fortællinger fra cigaretfabrikken’, hvor jeg skrev alt og stod for hele projektstyringen.

Året efter – i 2011 – blev jeg kontaktet af de selvstændiges A-kasse Dana om et andet storstilet – og lige så spændende, omend ganske anderledes – bogprojekt.
Bogen skulle hylde Danmarks selvstændige og deres virksomheder – hverdagens helte – og være en inspiration for andre.
Resultatet blev 20 eventyrlige fortællinger og portrætter af en snes meget forskellige iværksættere over hele Danmark, kendte som ukendte. Og en smuk, gennem-illustreret bog, som handlede om både startkapital, frihed, netværk, vækstplaner, inspiration og masser af andre ting – såsom tre gode råd fra hver af de 20 personer født i perioden 1956 til 1984, som åbent berettede om glæden ved og stoltheden over at have foden under eget bord, og som også satte ord på drømmene, på sejrene og på nederlagene.
Også her skrev jeg alt og stod for hele projektstyringen.
Bogen sikrede Dana masser af omtale, da samtlige landets lokalaviser bragte artikler om deres lokale medvirkende.

 

kogebog   Chokoladekage

 

 

 

 

 

 

I oktober 2015 udkom ‘Kokken & Kærligheden’.
En personlig kogebog om mad, vin, passion og kærlighed – og et spændende bestillingsarbejde, som jeg skrev for den københavnske kok og sommerlier Peter Hørning, og samtidig var projektstyrer og redaktør på.

Det store coffeetable-værk, som har smukke fotos af Anne Styrbech rummer ud over de mange personlige retter med tilhørende historier og amerikanske vine ikke blot portrættet af Peter Hørning, som bl.a. fortæller om sine mange år som SAS-steward, hvor han fløj verden rundt, og om hans og hustruens tab af deres lille søn.

Bogen giver også læserne historien om Hørninghuset på Amager, hvor der ud over kogekunst og vinklub også er plads til familien med fem børn, en af hovedstadens ældste danseskoler, private selskaber og spirituelle arrangementer med hyppige besøg fra åndeverdenen i husets spiritistforening.

 

rejser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilæumsbøger

I kender det.
Jeres virksomhed, forening eller organisation skal have produceret en stor jubilæumsbog, en profilbrochure eller et andet større skrift.
Og opgaven virker temmelig uoverskuelig, fordi 
der skal inddrages så mange forskellige eksperter.

Hvis det handler om en jubilæumsbog, skal I både finde den rigtige form og kreative ide, og bagefter skal der både researches, interviewes, skrives, layoutes, trykkes og sikkert også laves følgebreve og pressemeddelelser, hvis bogen skal sendes ud til offentligheden og sikre medieomtale.

Men hvorfor involvere en større hær af historikere, journalister, grafikere, trykkerier og pr-folk, hvis man kan sikre sig den bedst mulige løsning i fuld og tryg entreprise hos én samarbejdspartner – med en 100 procent produktionsstyring lige fra ideen til det færdige tryk?

Gennem et helt liv i mediebranchen som journalist og skribent for en lang række af landets største aviser, magasiner og organisations-blade, som redaktør for flere blade, som forlægger med egne udgivelser af anmelderroste bestsellere, som erfaren layouter og som pr- og presseansvarlig i en lang række sammenhænge, råder jeg ikke blot over hele den journalistiske værktøjskasse med dé ideer og dét sprog, som kan gøre jeres tekstopgaver levende, spændende og moderne – jeg har også lige præcis dén erfaring og baggrund, som skal til for at løse disse opgaver bedst muligt.

Med min tætte kontakt til og mangeårige samarbejde med en række af landets bedste fotografer, grafikere, layoutere og trykkerier – samt et fintmasket kontaktnet til medierne – er det oplagt at samle opgaven hos mig.
Det sikrer ikke blot en af markedets bedste løsninger – men også lette kommandoveje, og dermed stor overskuelighed.

Jeg kan således levere den trygge og professionelle løsning, I ønsker.
Tilpasset helt efter jeres behov.

Jubilæumsbogen kan således leveres til tiden med det indhold og i det antal eksemplarer, der aftales – layoutet og trykt af landets dygtigste på deres specifikke felt og forfattet af en professionel forfatter og journalist med et navn, som mange af modtagerne på forhånd kender fra deres egen bogreol eller læsning i aviser eller magasiner.
I behøver altså frem for alt ikke selv kontakte en masse virksomheder, for at sikre den optimale løsning.

På denne måde sparer I tid, penge og undgår ubehagelige overraskelser.

Kontakt mig og lad os tage et uforpligtende møde om jeres jubilæumsbog, hvorefter jeg leverer et tilbud på en samlet pakkeløsning med hele pakken: Det kreative oplæg, research, interviews, layout og trykt i det antal eksemplarer, I ønsker, og leveret på den dato, I måtte ønske.
Og naturligvis kan jeg også hjælpe med pr- og pressepleje omkring både bogen og jubilæet, når værket udkommer.

På samme vis hjælper jeg selvsagt gerne med andre bogudgivelser eller brochurer eller med medarbejder-, kunde- eller medlemsbladet.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.